Atipik Events by Tracmove és una empresa 360º de gestió d’esdeveniments esportius.
Aquest espai és per a donar suport a la difusió d’un projecte d’un gran amic, per aixó volem dónar a conèixer “KMS PER AL LUPUS (Lupus Eritematós Sistèmic o LES)” amb l’objectiu de recaptar diners per a la investigació i la recerca sobre la malaltia a través de la pràctica de l’esport, on s’ha creat una Associació sense ànim de lucre, formada per pacients, familiars i professionals, amb un objectiu comú: treballar en benefici dels malalts de LUPUS, oferint diversos serveis orientats a la millora de la seva qualitat de vida. Per qui vulgui més informació o bé ajudar en aquest projecte, cliqueu aquí o contacteu amb info@kmsxlupus.com)
 

Avís Legal

Condicions de compra (CAT)

La contractació de la inscripció d’aquest esdeveniment esportiu a Atipik Events by Tracmove suposa l’acceptació del reglament de la cursa i de les següents condicions:

  • No s’admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Només s’admetran modificacions de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període d’inscripció que figura en el reglament de la cursa. A partir de l’últim dia del període d’inscripcions fixat, no s’acceptarà cap tipus de modificació.
  • L’Organitzador es reserva el dret de modificar el programa de l’esdeveniment.
  • Qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’esdeveniment s’ha d’adreçar a l’Organitzador, amb la presentació del comprovant de la inscripció.
  • L’Organitzador posa a disposició del corredor els canals de venda d’inscripcions i pagament online.
  • La contractació únicament es considerarà celebrada, acceptada i confirmada mitjançant la comunicació efectuada per l’entitat financera.

 

Condiciones de compra (ESP)

La contratación de la inscripción a este evento deportivo organizado por Atipik Events by Tracmove, supone la aceptación del reglamento de la carrera y de las siguientes condiciones:

  • No se admitirán en ningún caso devoluciones de la inscripción. Sólo se admitirán modificaciones de cualquier dato asociado a la inscripción hasta 24 horas antes del cierre del período de inscripción que figura en el reglamento de la carrera. A partir del último día del período de inscripciones fijado, no se aceptará ningún tipo de modificación.
  • El Organizador se reserva el derecho de modificar el programa del evento.
  • Cualquier reclamación sobre la realización, suspensión, modificación o anulación del evento se dirigirá al Organizador, con la presentación del comprobante de la inscripción.
  • El Organizador pone a disposición del corredor los canales de venta de inscripciones y pago online.
  • La contratación únicamente se considerará celebrada, aceptada y confirmada mediante la comunicación efectuada por la entidad financiera.